INFO ET COMMUNICATION

faly miarahaba sy mirary soa antsika Ray aman-dReny

Miarahaba tompoko!
Ny Lycée Privé” La Pépite d’Or Antaninandro”sy ny ekipa rehetra dia faly miarahaba sy mirary soa antsika Ray aman-dReny , mpianatra ,tapaka sy namana rehetra nahatratra ny taona vaovao 2020 .
Enga anie ho taona hitondra soa sy fahasoavana ,indrindra fahombiazana ho antsika rehetra ity taona ity.
Ho taona hiotazantsika vokatra tsara eo amin’ny tontolon’ny fanabeazana ihany koa !
Samia ho tahian’Andriamanitra !20