INFO ET COMMUNICATION

Culte pour la bénédiction de l’année scolaire 2019-2020 (8)

Culte pour la bénédiction de l’année scolaire 2019-2020 le 26/11/19 à l’EKAR Faravohitra
Mirary anareo mpianatra rehetra hahatontosa hatramin’ny farany ity taom- pianarana ity , ary dia mampahery anareo mpanabe sy mpandraharaha rehetra ihany koa hahavita ny asa fanompoana , dia ny fanabeazana ireo zanatsika ireo .

Misaotra ny ray amandreny rehetra mbola nametraka ny fitokisana taminay , indrindra ianareo izay niara-nimbombavaka taminay.
Ho amintsika rehetra ny Fiadanan’ny Tompo