INFO ET COMMUNICATION

La Pépite d’Or (16)

Noho ny fahasoavan’ Andriamanitra dia vita soa aman-tsara omaly Alahady faha 12 Aogositra 2018 ny fankalazana ny faha-20 taonan’ny sekoly Lycée Privé “La Pépite d’Or”- Antaninandro.

Misaotra anareo rehetra tonga nifanotrona taminay sy nanome voninahitra ny lanonana. Misaotra ireo solon-tenam-panjakana sivily sy miaramila, ireo mpiara-miasa rehetra eto anivon’ny sekoly, ianareo tapaka sy namana, ianareo ray aman-dreny sy mpianatra tonga marobe, ary indrindra ny raiamandreny am-panahy izay nanome tsodrano ny sekoly sy ny mpianatra hanatrika fanadinam-panjakana.
Mampahery hatrany anareo ray aman-dreny sy ianareo mpiara-miasa rehetra fa tsy mora ny asa fanabeazana ary mila antsika rehetra. Koa alao hery ary, handeha hifampitantana hanohy ny asa.

Marihina etoana fa misokatra mandritra ny fotoam-pialantsasatra ny sekoly. Ny volana Oktobra no fidirana amin’ny taom-pianarana manaraka.

Mirary fialan-tsasatra hieren-doza ho an’ny rehetra.

Samia ho tahian’ Andriamanitra.